duminică , 25 februarie 2018
660×220 transfero.ro
660×220 O afacere de viitor in tara ta

NASpI – Șomajul în Italia

NASpI (ajutorul de șomaj) este un venit material ce se oferă, la cerere, persoanelor care și-au pierdut locul de muncă din motive neimputabile lor.

Ajutorul de șomaj nu se adresează următoarelor categorii:

 • angajaților pe perioadă nedeterminată ai administrației publice;
 • lucrătorilor agricoli temporari sau permanenți;
 • lucrătorilor din afara spațiului UE cu permis de rezidență pentru muncitor sezonier.

Ajutorul de șomaj se plătește cânde se îndeplinesc următoarele condiții:

 • șomajul apare din motive neimputabile respectivei persoane;
 • a efectuat stagiul minim de contribuție la fondul de șomaj;

Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj este necesară contribuția la asigurările pentru șomaj pe o perioadă de cel puțin treisprezece săptămâni în decursul celor patru ani anteriori începerii perioadei de șomaj. 

 • a lucrat o perioadă minimă.

Nu este obligatorie cotizația de cel puțin doi ani până la momentul în care se solicită somajul.

Indemnizația de șomaj nu se primește în cazul în care raportul de muncă s-a încheiat ca urmare a demisiei sau prin acordul părților

Următoarele fapte sunt considerate întemeiate și permit angajatului sa primească indemnizație de șomaj, chiar și în cazul demisiei:

 • neplata drepturilor salariale;
 • hărțuirea sexuală la locul de muncă;
 • atribuirea de activități depreciative;
 • cazuri de bullying – comportament ostil și de excludere al superiorilor sau al colegilor;
 • schimbări majore în condițiile de muncă, ce apar ca rezultat al vânzării companiei;
 • angajatul este mutat dintr-un sediu într-altul fără “dovada motivării tehnice, organizatorice sau de producție”;
 • comportament abuziv al superiorului direct asupra angajatului.

Solicitarea pentru indemnizația de șomaj Naspi trebuie efectuată la INPS, numai prin mijloace electronice, după cum urmează:

 • WEB – pe site-ul INPS;
 • Centrul Integrat de Contact INPS-INAIL (Istituto Nazionale per L’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) – Nr. telefon:  803164 (gratuit în rețelele fixe) sau 06164164 în rețele mobile;
 • Prin sistemele electronice furnizate de “patronato” (instituție aflată sub tutela Ministerului Muncii și Politicilor Sociale, ce oferă asistență și protecție angajaților, pensionarilor etc).

Te-ar putea interesa și:

Indemnizația de șomaj în Italia și pierderea dreptului la indemnizație

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46140