Cum obțineți cazierul judiciar din România fără să mergeși acasă

La cererea cetăţenilor români, a etnicilor români sau a foştilor cetăţeni români cu domiciliul in Italia, se pot procura din România următoarele documente:

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare. Durata obtinerii actului este aprox. 90 de zile.

Prin intermediul Sectiei Consulare se poate obtine din Romania aplicarea „apostilei” (in baza Conventiei de la Haga din 1961) pe actele de stare civilă şi pe certificatul de cazier judiciar.

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare. Durata de asteptare este de circa 90 de zile.

Duplicatele certificatelor de naştere/căsătorie/deces precum şi cazierul judiciar se pot solicita şi prin procura prin care mandatarul dvs. poate obtine documentul respectiv direct de la autoritatea competentă din România. Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

Cu excepția certificatelor de naștere și ale celor de deces, nu pot fi cerute acte pentru alte persoane. Actele se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titulari. Înmânarea lor se face, de asemenea, numai titularilor sau împuterniciților acestora cu procură autentificată.

Durata obținerii duplicatelor certificatelor de stare civilă este de circa 3 luni, a cazierelor judiciare de circa 4 – 8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.

Prin intermediul oficiilor consulare ale României din Italia se poate obține și aplicarea apostilei în conformitate cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certificatele de stare civilă și de cazier judiciar.

În cazul în care se solicită apostilarea certificatelor procurate anterior, durata de așteptare a documentelor apostilate este de 4-6 săptămâni.

Mai mute pe: http://roma.mae.ro/node/273

Lasă un răspuns