Martie

Antotimp nou, poet nou în paginile Emigrantul, cu versuri proaspete, de primăvară.

Maria Pop

Martie

Respir primăvară in suflet si-n priviri
Mă-ncarc de verde, de alb, de roșu, de proaspăt și plăpând.
Zumzăie mugurii din creangă în creangă
Când pioși se cuminecă din coaja-mamă.

Respir caldul prietenos și aud
Pietrele-n râu cum se spală pe plete
Să zburde vioaie, să nu mai încete
Concertul de frunze, de păsări, de miresme pe-un glas
Grabnic pământul se-ntoarce cu fața în sus de sub pas

Îți vâră sub piele narcise răzlețe, în valuri fiori,
Te umfli in bulbi când cu vremea dârz te măsori,
Sub brazdă-i răcoare și-ți vine
Cu verde în ochi să rodești melodie.

Lasă un răspuns