Oficiile consulare NU eliberează cărţi de identitate românești. Acestea se pot obține doar în România

CARTEA DE IDENTITATE
Cartea de identitate românească reprezintă documentul care atestă identitatea, cetăţenia română şi domiciliul stabil în România și se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.
De la 1 ianuarie 2007, cartea de identitate poate fi folosită şi ca document de călătorie în interiorul Uniunii Europene.

Oficiile consulare NU eliberează cărţi de identitate românești. Acestea se pot solicita numai de la Poliția din România, prin intermediul oficiilor teritoriale DEPABD.

Cetăţenii români care se află în Italia și nu deţin carte de identitate românească valabilă (din cauza expirării/furtului/pierderii/deteriorării/schimbării numelui sau a domiciliului) şi nu se pot deplasa în România pot efectua la oficiul consular o procură specială, gratuită, pentru obţinerea unei noi cărţi de identitate.
Procura, împreuna cu toate actele necesare, va fi trimisă de către dumneavoastră (solicitanta/solicitantul) persoanei împuternicite din România în vederea depunerii cererii și ridicării noii cărti de identitate.
Atenţie! Prima carte de identitate (la împlinirea vârstei de 14 ani) NU se poate obţine prin procură.
Documente necesare:
  • 4 fotografii color identice, de bună calitate, cu dimensiunea de 3 cm/4 cm, cu bandă albă la bază de 7 mm;
  • Carte de identitate SAU paşaport SAU titlu de călătorie valabil;
    • Dacă nu mai dețineți nici un document românesc valabil va trebui să solicitați oficiului consular eliberarea unui titlu de călătorie (Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare)
  • Copia documentului de identitate al persoanei împuternicite SAU datele de identificare ale persoanei împuternicite: nume, data și locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul buletinului/cărţii de identitate/pașaportului, cod numeric personal (CNP).
De reținut!
Procurile vor fi semnate de solicitant la sediul oficiului consular, în prezenţa consulului.
Dacă nu sunteți dumneavoastră proprietarul locuinței unde aveți domiciliul, împuternicitul va trebui să prezinte, la solicitarea cărții de identitate în România, declarația de luare în spațiu din partea proprietarului. Dacă proprietarul se află în străinătate, acesta trebuie să solicite autentificarea declarației respective la unul din oficiile consulare ale României (Gratuit).
Persoanele care au domiciliul în străinătate (posesoare de pașapoarte CRDS) nu vor putea obține o nouă carte de identitate prin procură. Restabilirea domiciliului în România se realizează doar personal la secția de poliție pe raza căreia se stabilește domiciliul.
Actele care trebuie prezentate în România de persoana împuternicită pentru obţinerea cărţii de identitate, precum şi alte informaţii utile sunt disponibile pe pagina de internet a Direcției pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date: http://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html

Pentru programări click aici.

Lasă un răspuns